Všeobecná povaha Tigra:

Sú to ľudia elegantní a impozantní s výrazným šarmom a kúzlom osobnosti, ale podvedome máme z nich strach.

Nezahrávajte si s nimi, len ich obdivujte, ale najradšej z diaľky. Opatrné musia byť pri ňom všetky znamenia, dokonca aj druhé Tigre. Svoje teritórium si stráži. Lichotenie miluje, ale tvári sa pri tom blahosklonne. Odvážne sa vrhá do neznámych a nebezpečných situácií, alebo aj práce, ktorej nerozumie.

Starej koristi sa rýchlo nabaží a hľadá nové možnosti. Je to lovec.

*zdroj: Wikipedia

YEAR OF TIGER

Prihlásenie